Betalning av hyrbilen

Trängselskatter i Stockholm/Göteborg betalas av oss och den som hyr bilen behöver inte göra någonting.

Under hyrans gång, så sätter vi fortlöpande upp trängselskatterna på hyreskontraktet och kunden betalar detta vid återlämningen.

Vi debiterar 12,50 kr påslag på uppkomna trängselskatter, samt måste enligt myndigheternas beslut även påföra moms på själva skatten.

För vägavgifter vid utlandskörning gäller andra villkor, se under avsnittet för utlandshyror.

Du betalar med bank- eller kreditkort i samband med att du hämtar hyrbilen. Du betalar hela hyresbeloppet i förskott samt att vi därutöver även reserverar från 2000 kr som säkerhet för tillkommande kostnader som exempelvis drivmedel, trängselskatter, skador eller liknande.

Observera att kreditkortet måste tillhöra hyrestagaren och att Electron- och Maestrokort ej accepteras.

På våra Business- & Premiumbilar krävs dubbla kreditkort där båda korten måste tillhöra hyrestagaren och minst det ena vara ett American Express eller Diners.HAGGES HYRBILAR / SMÅFRAKT I ENKÖPING AB
Org nr 556552-7792
Besöksadress: Ågatan 10, 74935 Enköping
Postadress: Box 115, 74522 Enköping
Tel 0171 - 42 50 00, e-post: info@haggeshyrbilar.se
 
 
Vi ingår i uthyrningskedjan
och är medlemmar i branschorganisationen Biluthyrarna.
 
© 2023 Småfrakt i Enköping AB. All Rights Reserved.