Försäkringsskydd

Alla våra bilar är alltid helförsäkrade så någon extra försäkring är i och för sig aldrig nödvändig att teckna.

Det vi däremot erbjuder är en självriskreducering (SRR) som minskar självrisken om det skulle hända något med bilen under hyrestiden.

Har man inte tecknat någon SRR så kan en skada bli väldigt dyr men om man tecknat en SRR minskas ("reduceras") kostnaden avsevärt beroende på vald nivå av självriskreducering. 

Läs mer om självriskreducering i avsnittet "Vad är självriskrecuering?" >>

Om du hyr i samband med ett försäkringsärende på den egen bil, och försäkringsbolaget står för en del av hyrbilskostnaden, kan andra villkor för självrisker gälla.

 

Alla bilar är helförsäkrade men har en självrisk på 18 000 kr (personbilar) respektive 24 000 kr (bussar & lastfordon) per skada och moment. Genom att teckna en så kallad självriskreducering (SRR) så sänker hyrestagaren självrisken enligt följande:

 

SJÄLVRISKREDUCERING PERSONBILAR:

PERSONBILAR:

 • SMALL:
 • Sänker självrisken till 9 000 kr
 • 30:-/dygn
 • (denna ingår kostnadsfritt på vår standardprislista)
 •  
 • MEDIUM:
 • Sänker självrisken till 4 500 kr
 • 1-7 dygn: 100:-/dygn
 • 8-14 dygn: 80:-/dygn
 • 15+ dygn: 60 kr/dygn 
 •  
 • LARGE:
 • Sänker självrisken till 1 000 kr
 • 160:-/dygn

BUSSAR & LASTBILAR:

 • SMALL:
 • Sänker självrisken till 12 000 kr
 • 50:-/dygn
 • (denna ingår kostnadsfritt på vår standardprislista)
 •  
 • MEDIUM:
 • Sänker självrisken till 6 000 kr
 • 1-7 dygn: 150:-/dygn
 • 8-14 dygn: 120:-/dygn
 • 15+ dygn: 95 kr/dygn 
 •  
 • LARGE:
 • Sänker självrisken till 3 000 kr
 • 250:-/dygn

Avgiften för självriskreducering är momsfri.

Alla självriskbelopp som nämns avser per skada och per skademoment och är inklusive moms.

Det finns en del villkor för att SRR ska gälla, bland annat måste en komplett ifylld skadeanmälan lämnas till uthyraren utan dröjsmål.

Tecknad självriskreducering gäller endast hyrestagaren samt de extra förare som finns angivna på hyreskontraktet.

Om skador har uppstått genom vårdslöshet genom t ex slarvigt lastad bil, skador på inredning/reglage och liknande är man som hyresman inte friskriven från ansvar trots tecknad SRR. I förekommande fall får hyresmannen stå för hela kostnaden.

SRR gäller inte heller för tilläggssjälvrisker som t ex tilläggen för ung förare under 24 år eller för skada i höjdled.

För fullständiga villkor, se hyresvillkoren.HAGGES HYRBILAR / SMÅFRAKT I ENKÖPING AB
Org nr 556552-7792
Besöksadress: Ågatan 10, 74935 Enköping
Postadress: Box 115, 74522 Enköping
Tel 0171 - 42 50 00, e-post: info@haggeshyrbilar.se
 
 
Vi ingår i uthyrningskedjan
och är medlemmar i branschorganisationen Biluthyrarna.
 
© 2024 Småfrakt i Enköping AB. All Rights Reserved.